ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಯಂತ್ರಗಳು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಯಂತ್ರಗಳು


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಯಂತ್ರಗಳು
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು

  Product Name
  Hot Detox machine factory colon hydrotherapy machine
  Type
  Multi-Function Beauty Equipment
  Application
  For Commercial
  Working temperature
  5°C-40°C
  Working pressure
  0hpa- 50hpa
  Water flow speed
  0.5-0.6L/min.
  Power
  AC-220V 50HZ
  OEM
  Accept

   

  The Descriptions of At-Home Colonic Machines:

  ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general

  health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonet Colonic Machine” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the

  colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

  The Features of At-Home Colonic Machines:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections

  7. Pressure and temperature controlled with safety features

  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

  The magical effect of intestinal hydrotherapy:

  ?Improve constipation, acne, abdominal distention, ಅತಿಸಾರ

  ?Improve headache, insomnia, halitosis and body odor

  ?Improve uric acid too high

  ?Improving physical abdominal obesity

  ?Improvement of triglyceride in blood and poor peripheral blood circulation.

  ?Improve dark spots and rough skin

  ?Strengthening liver and kidney function

  ?Avoid improper medication and avoid blind health care.

  Feature:

  ?Not oral,no enema

  ?Not ignorant, not stinking

  ?No dependence

  ?Does not destroy the flora and mucous membranes

  ?The row is thorough, the row is comfortable

  ?No side effects

  ?Privacy and honorability

  ?Health and wellness programs meet the national “Healthy China 2030” planning outline

   

  The History of At-Home Colonic Machines

  At-home colonic machines have been around for over 100 years. The first machine was invented in the early 1900s and was used for the treatment of constipation and other digestive issues. Since then, at-home colonic machines have evolved into more advanced and user-friendly devices.

  ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು

  How Do At-Home Colonic Machines Work?

   

  At-home colonic machines typically use water, sometimes mixed with herbs or other supplements, to gently flush out the colon. The water is inserted into the rectum using a small tube, and then expelled along with waste material. This process is repeated several times until the colon is completely cleansed.

   

  The Benefits of At-Home Colonic Machines

   

  1. ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: At-home colonic machines can help improve digestion by removing built-up waste material from the colon.

  2. ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ: A clean colon can help boost energy levels in the body.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: Some people use at-home colonic machines as a way to jumpstart weight loss.

  4. Clearer Skin: ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, at-home colonic machines can help improve the appearance of skin.

  How to Use an At-Home Colonic Machine

   

  1. Make sure to read the instructions carefully before using an at-home colonic machine.

  2. Select the appropriate level of water pressure for your needs.

  3. Insert the small tube into your rectum and turn on the water.

  4. Allow the water to flow into your colon and then expel it along with waste material.

  5. Repeat this process several times until your colon is completely cleansed.

  Who Needs an At-Home Colonic Machine?

   

  At-home colonic machines can be beneficial for those who suffer from constipation, irritable bowel syndrome, ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. They can also be used by those who want to improve their overall health and well-being.

   

  Applications of At-Home Colonic Machines

   

  1. Health and Wellness: At-home colonic machines are often used by those who are interested in maintaining a healthy and balanced lifestyle.

  2. ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: At-home colonic machines can be used as a part of a detoxification program to remove toxins from the body.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: Some people use at-home colonic machines as a way to jumpstart their weight loss journey.

  If you’re interested in purchasing an at-home colonic machine, be sure to contact us via email, WhatsApp, or leave a message for more information. Improve your digestion, increase your energy, and enhance your overall health with an at-home colonic machine today!

     ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು