ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ


ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

   

   

  The History of Colon Cleanse Machines

  Colon cleansing is not a new idea; it has been around for centuries. Early civilizations used enemas to cleanse the colon for various health reasons. But it was only until the 20th century when the first colon cleanse machine was invented. The first machines were large and bulky, but today, they are compact and easy to use. The machines have evolved significantly over the years, and they are now available for sale to the public.

   

  The Descriptions of Colon Cleanse Machines:

  ಕೊಲೊನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳು, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonic Irrigation Systems” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

   

  The Features of Colon Cleanse Machines:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections
  7. Pressure and temperature controlled with safety features
  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

   

   

   

  ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

  A colon cleanse machine uses water to flush out the colon. Water is introduced into the colon through a tube inserted into the rectum. The water is then allowed to flow out of the colon, taking with it any fecal matter, ವಿಷಗಳು, and other debris.

   

   

  The Benefits of Using a Colon Cleanse Machine

  1. ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: A clean colon allows food to be properly digested and nutrients to be properly absorbed.

  2. ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ: A colon cleanse can help remove toxins from the body, leading to increased energy levels.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: A colon cleanse can help eliminate waste and toxins, which can lead to weight loss.

  4. Improved Immune System: By removing toxins and waste from the body, a colon cleanse can help boost the immune system.

  ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

   

   

   

   

  How to Use a Colon Cleanse Machine

  1. Choose the right machine for you.

  2. Make sure you have a clean and comfortable area to use the machine. 3. Fill the machine with water.

  4. Insert the tube into the rectum.

  5. Turn on the machine and allow the water to flow into the colon.

  6. Allow the water to flow out of the colon, taking with it any waste or toxins.

  7. Clean the machine thoroughly after use.

   

  Who Needs a Colon Cleanse Machine?

  Anyone can benefit from using a colon cleanse machine, but it is especially beneficial for those who suffer from constipation, ಉಬ್ಬುವುದು, or other digestive issues. Individuals who are looking to lose weight or boost their immune system can also benefit from using a colon cleanse machine.

  Applications of Colon Cleanse Machines

  Colon cleanse machines can be used in a variety of industries, including the health and wellness industry, the beauty industry, and the fitness industry. They are also becoming increasingly popular in the home health market as more people are becoming interested in natural health remedies.

  If you’re interested in purchasing a colon cleanse machine for sale, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, WhatsApp or leave us a message. Don’t miss out on the incredible benefits of a colon cleanse machine.

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು