ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಕೊಲೊನ್ ಫ್ಲಶ್ ಯಂತ್ರ


ಕೊಲೊನ್ ಫ್ಲಶ್ ಯಂತ್ರ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನ್ ಫ್ಲಶ್ ಯಂತ್ರ

  ಪರಿಚಯ

  Colon flush machine is a state-of-the-art device that helps to detoxify the colon and improve overall digestive health. It has become increasingly popular in recent years due to its various health benefits.

  ಇತಿಹಾಸ

  The use of colon cleanse for health purposes has been around for centuries, with many ancient civilizations using enemas and other methods to cleanse the colon. ಆದಾಗ್ಯೂ, the modern colon flush machine was developed in the 1920s by Dr. Kellogg, a renowned physician who advocated for the use of natural remedies for health purposes.

  ಕೆಲಸದ ತತ್ವ

  The colon flush machine works by gently flushing warm water into the colon to remove toxins, ತ್ಯಾಜ್ಯ, and other harmful substances. This process helps to promote the growth of beneficial bacteria in the gut and improve overall digestive health.

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  1. Improved Digestive Function: Colon flush machine helps to remove toxins and waste from the colon, which can improve overall digestive function.

  2. Increased Energy Levels: A clean colon means that the body can absorb nutrients more efficiently, leading to increased energy levels.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: Colon flush machine can help to remove excess waste and toxins from the body, which can aid in weight loss.

  Usage

  1. Fill the colon flush machine with warm water.

  2. Insert the nozzle into the anus.

  3. Turn on the machine to start the flushing process.

  Who Needs Colon Flush Machine?

  Colon flush machine can be beneficial for people who experience digestive issues such as constipation, ಉಬ್ಬುವುದು, and gas.

  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉದ್ಯಮ

  Colon flush machine is commonly used in wellness and healthcare clinics, as well as by individuals who want to improve their digestive health. If you are interested in purchasing a colon flush machine, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, WhatsApp, or by leaving a message on our website.

     ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು