ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ನೀವು ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ?

ನೀವು ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ?


ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಸೇರಿದಂತೆ: – ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ – ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು – ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು – ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು – ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು