ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುವಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುವಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?


ಏಂಜೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

  • To clean out your intestinal tract, you can consume foods high in fiber, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿ, and exercise regularly. Some supplements, such as probiotics and digestive enzymes, can also help support a healthy intestinal tract.
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು